Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Kursu

Elektrik Tesisat ve Montörlüğü Kursu
Ücretsiz
2 öğrencileri

Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Kursu

Binada halihazırda bulunan iç ve dış elektrik hatlarının ve bu hatların bağlı olduğu bina bünyesindeki tüm elektrik panolarının montajı ve montaj sonrası gerekli tüm işlemleri belirlenen süre içerinde yapan ve faaliyete geçiren kişidir. teknolojik gelişmeler çerçevesinde yaşanan gelişmeler ile birlikte yapılan tüm bu işlemler de bir hayli önem kazanmıştır. Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Kursu alan kursiyerler yapılan bu işlemlerin hepsini en iyi şekilde ve enerji akışının sürekliliğini sağlayacak şekilde yapabilmektedirler.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano montörlüğü kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yönetmeliklere uygun olarak elektrik tesisatları ve pano montajı yapması
amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano sistemlerini kurar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zayıf akım tesisatlarını kurar ve onarımını yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bilgisayarlı elektrik tesisat proje çizimi yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yapı elektrik ve kuvvet tesislerini kurar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş