Elle Taşıma Kursu

Elle Taşıma Kursu
Ücretsiz
1 öğrenci

Elle Taşıma Kursu

Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun iş yeri düzenlemeyi yapabilen ve ergonomi şartlarına uygun olarak elle yük taşıyabilen kişidir. Elle taşıma kursu alan kursiyerler verilen işlemlerin hepsini başarı ile yapabilmektedirler.

Kursun Süresi:

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elle taşıma kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Elle taşıma mevzuatına uygun taşıma yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 Elle taşımada risk faktörlerini belirler.
 İyileştirme yaparak taşıma yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Elle Taşıma Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş