Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu
Ücretsiz
1 öğrenci

Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu

Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu günümüz koşullarında değişsen ve gelişen koşullara uyum sağlamak amacı ile et ve et ürünleri hazırlama, hazırlanan ürünlerin satışa hazır hale getirilmesi ve satışa sunulması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan eğitimi veren kurs programıdır.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 (Kırk) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak et ve et ürünleri üretimi yapması,
amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak taze et ürünlerini hazırlar.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak emülsiyon tipi et ürünlerini üretir.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak sucuk üretir.
• Tekniğine ve ilgili tebliğlere uygun olarak pastırma üretir.

Programa kimler Katılabilir?

1. Okuma yazma bilmek,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş