Görüntü ve Ses Sistemleri Kursu

Görüntü ve Ses Sistemleri
Ücretsiz
1 öğrenci

Görüntü ve Ses Sistemleri Kursu

Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı, görüntü ve ses sistemleri cihazlarının kurulumunu yapan ve arıza halinde bakım ve onarım işlemlerini kendine verilen sürede yapan kişidir. Ayrıca mobil cihazlarında aynı şekilde kurulum bakım onarım işlemlerini de yapabilmektedirler. Görüntü ve Ses Sistemleri Kursu alan kursiyerler montaj bakım onarım işlemlerini kendi başlarına ve gerekli sürede yapabilmektedirler.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi günde en fazla 8 ders saati olacak şekilde planlanmalıdır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Görüntü ve ses sistemleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
• Elektrik elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapar.
• Temel elektrik devrelerinin bağlantılarını ve hesaplamalarını yapar.
• Seslendirme ve ışıklandırma sistemlerinin kurulum ve onarımını yapar.
• Televizyonların onarımını, anten sistemlerinin kurulumunu ve onarımını yapar.
• Çoklu ortam sistem cihazlarının kurulumunu ve onarımını ile dijital devreleri kurup onarımını yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Görüntü ve Ses Sistemleri Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş