Haberleşme Sistemleri Kursu

Haberleşme Sistemleri Kursu
Ücretsiz
1 öğrenci

Haberleşme Sistemleri Kursu

Haberleşme Sistemleri Elemanı, uydu ve tv gibi anten sistemlerinin tesis edilmesi, bu sistemlerin kullanılacağı yerlerde (bina,yerel dağıtım şebekeleri) çizilen projeye uygun olarak döşeme işlemini yapan kişilerdir. Cihazların bu tesisata entegre olarak montaj işlemlerinin yapılması, daha sonra ise bu cihazların bakım ve onarımını yapılmasından sorumludur. Haberleşme Sistemleri Kursu alan kursiyerler bu işlemleri kurallara uygun olarak ve İş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak gerçekleştirebilirler.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde haberleşme sistemleri kurs programını bitiren
bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak haberleşme sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımını yapması, amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik elektronik ölçme uygulamaları yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik devre hesaplamaları yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak data iletişim sistemlerini kurar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak haberleşme cihazları ve şebeke alt yapısının bakım onarım ve montajını yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak GSM telefonların bakım onarım ve kurulumunu yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dijital elektronik devreleri kurar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mikrodenetleyici kullanarak kontrol yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Haberleşme Sistemleri Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş