Hasta Kayıt Kabul Kursu

hasta kayit kabul
600.00₺ 400.00₺
118 öğrencileri

Üniversite Onaylı Hasta Kayıt Kabul Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Hasta Kayıt Kabul Kursu

Üniversite Onaylı Hasta Kayıt Kabul Kursu eğitim süresi 280 saat olup yaklaşık 2 (iki) ay içerisinde tamamlanmaktadır. Eğitimlerimiz uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir. En az ilköğretim mezunu olan bireyler Hasta kayıt kabul kursuna kaydını yaptırabilir. Eğitime katılan kursiyerlerde yaş sınırı aranmamaktadır. Tıbbi Sekreterlik alanında da kullanılabilen Hasta Kayıt Kabul sertifikasına sahip kursiyerimiz Türkiye’nin tüm resmi ve özel hastanelerinde, muayenehaneler, sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri ve polikliniklerde ve sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

Hasta Kayıt Kabul Kursu Amacı

Hasta Kayıt Kabul programı Hasta Kabul Sekreteri olarak çalışmak isteyen veya hali hazırda çalışan kişilerin alması zorunlu olan bir eğitim programıdır. Hasta Kayıt Kabul Kursunu tamamlayan bireyler; sağlık sektörü içerisinde olan kurum ve kuruluşlarda, danışma görevlisi, hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş-çıkış işlemleri, kayıt-arşiv, hasta giriş/çıkış, çeşitli dokümantasyonların takibini yapan ve bu evrakların bilgisayar ortamında kullanılması için evrak girişi yapan ve evrakları arşivlemekle görevli personel olarak tanımlanabilecektir.

Hasta Kayıt Kabul Kursu İstihdamı

 • Sözleşmeli olarak Devlet Hastanelerinde
 • Sözleşmeli olarak Üniversite ve Araştırma Hastanelerinde
 • Polikliniklerde
 • Diş Hekimliklerinde,
 • Kadrolu olarak Özel Hastanelerde
 • Sağlık Ocaklarında
 • Aile Hekimliklerinde
 • Tıbbi laboratuvarlarda
 • Tıbbi Merkezler vs sağlık sektörlerine başvuru da bulunabilirler.

Kurs Kazanımları

Eğitimi alan kursiyerlerimizin;

 • Hasta hizmetlerini öğrenme
 • Tıbbi arşivleme
 • Bilgisayar programlarını kullanabilme
 • Birim ve bireyler arasında problem çözebilme
 • Sosyal hayatta etkili iletişim kurabilme
 • Hasta giriş – çıkışlarına ait dokümantasyonların takibini yapabilme
 • Evrak doküman hazırlayabilme
 • Randevu sağlama ve takibini yapabilme
 • İş hayatında doğru iletişim sağlayabilme gibi kazanımları olacaktır.

Ders İçeriği

• Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
• Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
• Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
• İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
• Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
• Problem Çözmek / Problem Çözme
• Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
• Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
• Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
• Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yazışmalar
• Tutanaklar, Raporlar
• Temel Tanım
• İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
• Sinir Sistemi ve Terimleri

Derx İçeriği Devamı

• Endokrin Sistem Terimleri
• Hareket Sistemi Terimleri
• Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
• Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
• Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
• Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
• Üriner Sisteme İlişkin Terimler
• Genital Sisteme İlişkin Terimler
• Göze İlişkin Terimler
• Kulağa İlişkin Terimler
• Deriye İlişkin Terimler
• Tedavi Hizmetleri
• Rehabilitasyon Hizmetleri
• Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
• Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
• Sekreterlik Çeşitleri
• Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
• Sekreterin Diğer Özellikleri
• Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
• Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
• Arşivin Yapı ve Özellikleri
• Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
• Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
• Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
• Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
• Arşivleme Araçları
• Hasta Evraklarının Önemi
• Hasta Evraklarının Düzenlemesi ve Kapsamı
• Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
• Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
• Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
• Hastalık ve Ameliyat İndeksleri
• Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları
• Hastalık ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası Kursu

Hasta Kayıt Kabul kursu sonunda katılacağınız sınavdan başarılı olduğunuz takdirde alacağınız sertifika, Üniversite onaylı olacaktır. Alacağınız sertifika tüm Türkiye sağlık kuruluşlarında geçerli olup, yurt dışı geçerliliği de mevcuttur. Kullanım süresi kısıtlı olmamakla birlikte ömür boyu kullanılabilmektedir. Sertifikayı almaya hak kazanan kursiyerler belgelerini 10 iş günü içinde teslim alabilmektedirler

Müfredat boş