İlkyardım Kursu

ilk yardım kursu
600.00₺ 500.00₺
217 öğrencileri

İlkyardım Kursu

İlkyardım Kursu; günlük hayatta karşılaşılan veya ani olarak gelişen olaylar dahilinde meydana gelen kaza yada hayati tehlike içeren olaylara müdahale etmek için; gerekli araç ve gereçleri sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar kullanılmasını ve olaya müdahale etmeyi sağlayan kurs programıdır.

Bilindiği üzere yaralı veya kazazede kişilere yanlış yada eksik bir ilk yardım müdahalesi yapıldığında kazazedeler üstünde sağlık sorunlarına ve hatta kalıcı sakatlanmalara da sebebiyet verilmektedir. Bu nedenle İlk Yardım ciddi bir önem derecesine sahiptir. Bu eğitimi almadan yapılan müdahalelerin önüne geçmek için kişilerin bu eğitimle bilinçlendirilip doğru ve hayati tehlike arz etmeyecek şekilde hastalara(yaralılara) müdahale etmeleri sağlanmaktadır.

İlkyardım Kursunun Amacı

İlk yardım kursunu bitiren bireyin;

1. İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklaması,
2. İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt etmesi,
3. İlk yardımın temel ilkelerini uygulaması,
4. İlk yardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapması,
5. Yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygulaması,
6. Kanamalarda ve şokta ilk yardım uygulaması,
7. Yaralanmalarda ilk yardım uygulaması,
8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulaması,
9. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygulaması,
10. Zehirlenmelerde ilk yardım uygulaması,
11. Sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygulaması,
12. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması,
13. Hasta / yaralı taşımanın temel kurallarını açıklaması,
14. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulaması amaçlanmaktadır.

İlkyardım Kursunun Süresi

Kursun MEB tarafından belirlenen ders saat süresi 18 ders saatidir.

İlkyardım Kursu Ders İçeriği

  • İlk Yardımın Temel İlkeleri
  • Temel Yaşam Desteği
  • Yaralanmalarda İlk Yardım
  • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
  • Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım
  • Taşımalar

İlkyardım Kursuna Kimler Katılabilir?

1. En az ilkokul mezunu olmak.
2. 14 yaşını tamamlamış olmak.

İlkyardım Sertifikası Hakkında

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında da geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.