Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Kursu

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Kursu
Ücretsiz
2 öğrencileri

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Kursu

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, borulama, boru ve cihaz montajı, boru bağlantıları ve tesisatın test ve ayarlarını yapan, sistemi devreye alan, tesisatın arıza tespiti, onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.  Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Kursu alan bireyler bu nitelikleri kazanmış olacaktır.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ısıtma ve doğal gaz iç tesisatçılığı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına göre ısıtma ve doğal gaz iç tesisat işlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kat ve merkezi ısıtma tesisatlarını kurma, işletmeye alma, yakıcı sistemlerin montajını yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğal gaz dağıtım firma şartnamesine göre doğal gaz bina içi tesisatını döşeme ve yakıcı cihazların montajını yapar.

Programa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş