Kaynakçılık Kursu

Kaynakçılık Kursu-
Ücretsiz
1 öğrenci

Kaynakçılık Kursu

Kaynakçı; maden işletmelerinde, yeraltı veya yerüstünde kaynak işlerini kendisine bildirilen iş yöntemlerine göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre yapan kişidir. Kaynakçılık Kursu alan kursiyerler kaynak işlerini gerekli düzen ve kurallar içinde yapabilecektir.

Kursun Süresi:

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Kaynakçılık işleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

1. Yer altı kişisel koruyucu malzemeleri kullanabilir.
2. Kaynak makinelerinin temizlik ve bakımlarını usulüne uygun şekilde yapabilir.
3. Kaynak yöntemlerini iş güvenliği kurallarına uygun şekilde tatbikini yapabilir.
4. Kaynak işlerinde uygun elektrot ve kaynak teli seçimini yaparak tatbik edebilir.
5. Kaldırma ekipmanlarını ( vinç, ceraskal, vegaist ) kullanabilir.
6. El aletlerini kullanabilir.
7. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

İstihdam Alanları:

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; kaynak işlerinin yapıldığı sanayi alanlarında kaynakçı olarak çalışabilirler.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
3. Yeraltında çalışabilir raporuna sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Kaynakçılık Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş