Makine Bakım ve Onarım Kursu

Makine Bakım ve Onarım Kursu
Ücretsiz
2 öğrencileri

Makine Bakım ve Onarım Kursu

Makine Bakım ve Onarım Elemanı, makinelerin bakımlarını işi sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olacak şekilde yapan meslek elemanıdır. günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte makinelerde gelişmekte ve karmaşık bir yapı almaktadır. Hal böyle olunca bakım ve onarım işlemlerinin de önemi bir hayli artmıştır. Makine Bakım ve Onarım Kursu alan kursiyerler bakım ve onarım işlemlerini mevzuata uygun olarak yapabilmektedirler.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde makine bakım ve onarım kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun makinelerin
bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrik ile ilgili temel işlemleri yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına uygun şekilde mekanik bakım onarım yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına uygun şekilde hidrolik ve pnömatik devre elemanlarını hazırlar, bakım ve onarımlarını yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına uygun şekilde basit mekanizmaları söker ve takar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Makine Bakım ve Onarım Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş