Mobilya İmalatçısı Kursu

Mobilya İmalatçısı Kursu
Ücretsiz
1 öğrenci

Mobilya İmalatçısı Kursu

Mobilya İmalatçısı Elemanı; yapacağı işlerin tasarımını yapan, bu tasarıma yönelik çizimlerini yapabilen, bütün bu işleri yaparken ise bir iş organizasyonu yapabilen kişidir. Yapacağı mobilya için gerekli malzemeyi seçer ve uygun şekiller için gerekli kalıpları çıkarır ve gerekli ekipman ile ağacı işleyerek ortaya bir mamul çıkarır. Mobilya İmalatçısı Kursu alan kursiyerler yapılacak tüm işlerde iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde kendisine belirtilen sürede yapabileceklerdir.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya imalatçısı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya imalatı yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 Talimatlar doğrultusunda projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda ahşap mobilya imalatı için hazırlık yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun olarak ahşap mobilya imalatı yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun mobilya ambalajı yapar.
 İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Mobilya İmalatçısı Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş