Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu
1,200.00₺ 1,000.00₺
57 öğrencileri

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu

Öğretmenlik ve eğitim sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen bireylere yönelik hazırlandığı için öncelik işçi ve işverenlerin yasal zorunluluklarını yerine getirmek, sonrasında ise öğretmenlik ve eğitim sektörünün ihtiyacı olan eğitim almış nitelikli birey kazandırmaktır. Ücretli Öğretmenler bu Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu ile mesleklerinde daha iyi bir şekilde görev alacaklardır.

Kursun Süresi

Kursun süresi toplamda 80 saattir.

Kursun Amacı

 • Özel eğitimde etik değerleri öğrenir ve korur
 • Özel eğitim mevzuatını öğrenir
 • Engelli bireylere yönelik hal. tavır ve davranışların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar
 • Bireysel farklılıkları inceleme yaklaşımlarını açıklar
 • Program uyarlama süreçlerini uygular
 • Eğitimsel ve davranışsal ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygular.
 • Yetersizliği olan bireylerin özelliklerini açıklar
 • Kişiselleştirilmiş eğitim programını açıklar
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programı gerekliliğini yorumlar
 • Uygulamalı davranış analizi yapar
 • Davranış değiştirme yöntem ve tekniklerini örneklerle açıklar
 • Sınıf yönetimi yöntem ve tekniklerini uygular
 • Özel eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır
 • Dil ve iletişim becerilerini yöntem ve tekniklerini uygular
 • Dil ve iletişim becerilerini yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Bağımsız hareket becerilerinin öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular
 • BEP geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili örnek uygulama yapar.
 • Aile eğitiminin amacını, önemini ve temel ilkelerini tartışır.

Kurs İstihdamı

 Özel eğitim kurumlarında

 • Tüm zihinsel engelli çocukların gelişim, eğitimi ve bakımı alanlarında
 • Anaokulu ve Kreşlerde
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Kursa Kimler Katılabilir?

 • Eğitim Fakültesi Mezunu olanlar
 • Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans Ya da Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olanlar.
 • Üniversitelerin lisans veya önlisans programlarından mezun olanlar
 • Emekli Öğretim Görevlileri veya Emekli Öğretmenler
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş kişiler katılım sağlayabilirler

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Kursu Sertifikası

Ücretli Öğretmenler katılacakları kurs bitirme sınavından sonra alacakları belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında da geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz araçlığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.