Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu

aile danismanligi sertifikasi kursu
2,200.00₺ 1,400.00₺
214 öğrencileri

Üniversite Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu

Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu, ailenin yapısını, geçmişten günümüze değişen dünyanın aileye yansıyan etkilerini araştıran, araştırma yeteneğini geliştiren kurs programıdır.

Bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunmaktadırlar. Aile danışma merkezi açabilmek ve aile danışmanı olabilmek için ilk adım aile danışmanlığı kursuna katılmaktır.

Kursun Süresi

Üniversite tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 464 saattir.

Kursun Amacı

 • Mesleğe dair olan alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 • Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı anıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Kişilerin içinde geliştirdikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunların çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak
 • Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri kazanabilecektir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursu Programı İstihdamı

 • Aile danışmanlığı merkezi açabilir
 • Mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapabilir
 • Huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, belediyeler bünyesindeki aile danışmanlığı birimlerinde aile danışmanlığı yapabilirsiniz.
 • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açacağı kadrolarda aile danışmanı olarak görev alabilir
 • Aile danışmanlığı merkezinde çalışabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası Kursuna Kimler katılabilir ?

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az 4 yıllık lisans eğitimini sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarında tamamlamış bireyler katılabilir.

Aile Danışmanlığı Sertifikası

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Üniversite Onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Online yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında geçerlidir.

Müfredat boş