Çocuk Bakım Elemanı Kursu

cocuk-bakim-olc
2,500.00₺ 1,500.00₺
419 öğrencileri

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Çocuk Bakım Elemanı Kursu

Çocuk, bebeklikten itibaren ergenlik dönemine kadar geçen sürede gelişen insandır. Bu dönem içerisinde öğrendiği, gördüğü, aldığı eğitim ile geleceğe hazırlanır. Bundan dolayı çocuğun işin uzmanlarından alacağı eğitim ve bakım onu hayata hazırlar. Çocuk Bakımı bu yüzden oldukça önemlidir. Çocuk Bakım Elemanı kursu bu önemli durum için gerekli olan bir eğitim programıdır.

Çocuk Bakımı, Çocuk Gelişimi Elemanları; çocuğa verilebilecek temel eğitimi, çocuğun bakımını, tükettiği gıdaları, fiziksel güvenliğini, çocuğun yaşına uygun etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; Öğretmen ve yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim alan nitelikli kişidir.

Kursun Amacı

“Çocuk Bakım Elemanı Kursu” temel olarak; çocukların bedensel gelişimlerini takip edebilen, bilişsel gelişim ve dil gelişimi konusunda uygulamalar geliştirerek gelişimi destekleyebilen, çevresel ve sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlaki gelişimi ve cinsel gelişimi alanlarında eğitim alacaklardır. Anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları, aile planlaması konusunda çocuğa ve aileye bilgi verebilen, görev aldığı eğitim kurumunda oyun etkinlikleri, oyun albümü, müzik etkinlikleri düzenleyebilen kişiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Çocuk Bakımı Elemanı ve Çocuk Bakıcısı Görevleri

 • Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek
 • Çocuğun günlük alması gereken yiyecek listesini düzenleyebilen, yemek hazırlama süresi içinde dikkatli ve tedbirli olabilen, olası hastalanmalara karşı önlem alabilme becerisini kazandırmak
 • Çocuk hastalıklarının belirtilerini değerlendirip gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmek
 • Çocuğun gelişimine dair gözlem yapabilme ve gelişimle ilgili kayıtları tutabilme becerisini kazandırmak
 • Bir günlük anaokulu programını hazaırlayabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak
 • Bir günlük anaokulu programını yürütebilecek seviyeye getirmek
 • Yaş ve gelişim özellikleri ile ilgili materyal ve oyuncak hazırlayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak
 • Çocuğun yaşına, öğrenebilme seviyesine ve ilgi alanlarına uygun kitap seçebilme ve anlatabilme becerisini kazandırmak
 • Aileye 0-6 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak
 • Anaokulu ve kreşlerde, çocuk bakımı ve gelişimi elemanı olarak çalışabilecek düzeyde bilgili yetenekli ve başarılı elemanlar yetiştirmektir.
 • Çalıştığı kurumda özel eğitim gerektiren çocukları tanıma, anlama becerisi kazandırmak ve özel eğitim gerektiren çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

 Çocuk Bakım Elemanı İstihdamı

 Alınan eğitim sonucunda alacağınız sertifika ile;

 • Anaokullarında
 • Sevgi Evlerinde
 • Evlerde tam zamanlı olarak
 • Sosyal hizmetler ve kreşlerde; öğretmen ve öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetimi altında erken çocukluk eğitim kurumlarında, çocuk bakım elemanı olarak çalışabilirler.

Kursun Süresi

Sosyal hizmetler eğitim süresini toplam 1064 saat olarak belirlemiş ise de Milli Eğitim Bakanlığı 936 saat olarak değiştirmiştir.

Kursun Kazanımları

 • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve ve becerileri kazanabilecektir.
 • Alanın gerektirdiği emel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlilikleri kazanabilecektir.
 • Öğrenci merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
 • Araştırmaya, öğrenmeye daha açık olabileceklerdir.

Çocuk Bakım Elemanı Sertifikası

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.  Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.