Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin Eğitimi Kursu
750.00₺ 500.00₺
85 öğrencileri

Eğiticinin Eğitimi Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Eğiticinin eğitimi kursu programı, kişilerin alanı veya alanı dışında aldıkları eğitim ile iç eğitimleri için gerekli bulunan bilgi alışverişinin sağlanması, mesleki bilgisini aktarmak isteyen eğitmenlerin, eğitim ve öğretim becerileri kazanması için hazırlanmış bir programdır.

Kurs Süresi

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğiticinin eğitimi kursu süresi 45 saattir.

 Kimler Kursa Katılabilir ?

Kursa katılacak bireylerin en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Kursun Amacı

Eğiticinin eğitimi sertifika programı kamu, özel sektör ve işletmelerin eğitim kadrolarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az orta öğretim mezunu kişiler ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır. Kursa katılım sağlayacak kişilerin daha etkili sunum hazırlama, verimli ders verme gibi birçok yönden gerek kendini gerek eğitim vereceği kişilere yarar sağlayacaktır.

 • Program geliştirmenin temel yasalarını ve kavramlarını tanımaları
 • Ders vereceği alanla ilgili program hazırlamaları
 • Yetişkin bireylere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları
 • Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve düzeltme) tanımaları, kavramları ve bunları uygulamaları
 • Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları
 • Yetişkin bireylere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları
 • Yetişkin bireylere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları
 • Etkili ve verimli sunum becerisi geliştirmeleri
 • Programın hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları
 • Yetişkin bireylere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları
 • Etkili ve verimli sunum becerisi geliştirmeleri
 • Programın hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları
 • Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Kursun İstihdamı

 • Serbest eğitmenler
 • Özel ve Kamu kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler
 • Lise mezunu olan kişiler
 • Zorunlu sertifika alarak yangın eğitimi yapacak kişiler
 • İş güvenlik uzmanları
 • Profesyonel anlamda uzun yıllardır eğitim veren ve kendini tüm yeniliklere ayak uydurabilecek hale gelmek isteyenler

Kursun Kazanımları

 • Birey eğitiminin temel ilkelerini öğrenebilecekler ve eğittikleri kişilere daha verimli hale gelebilecekler
 • Eğitimde öğrenme modellerini kavrayarak yetişkin eğitiminde daha faydalı olabilecekler
 • Etkin eğitim için sunumları ve görsel malzemeleri tasarlayıp uygulayabilecek hale gelebilecekler
 • Sunum hazırlarken daha faydalı sunumlar yapma becerisine sahip olabilecekler
 • Her katılımcıyı eğitim ve öğretim verebilecek düzeye gelebilecekler
 • Eğitimleri esnasında interaktif ve akılda kalıcı teknikleri kullanarak eğitimi zevkli hale getirebilecekler

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında da geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz araçlığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.