Lojistik Elemanı Kursu

Lojistik Elemanı Kursu
Ücretsiz
2 öğrencileri

Lojistik Elemanı Kursu

Lojistik Elemanı, her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının üretildiği yerden son kullanacak kişilere ulaştırılmasında yani depolama,taşıma,sigortalama,gümrük işlemleri gibi süreçlerin önce planlanması ve daha sonra verimli bir şekilde uygulanmasından sorumlu kişidir. Lojistik Elemanı Kursu alan kursiyerler başlangıçtan sona kadar olan tüm işlemleri başarılı bir şekilde yapabilmektedir.

Kursun Süresi:

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. Lojistik elemanı işleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
 Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 Depo yönetimi yapar.
 Temel lojistik işlemlerini gerçekleştirir.
 Dağıtım işlemlerini yapar.
 Taşıma modelleri işlemlerini yapar.
 Gümrük işlemlerini yapar.
 Lojistik satın alma yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 13 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Lojistik Elemanı Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş