Özbakıma Destek Elemanı Kursu

Özbakıma destek elemanı Kursu
1,200.00₺ 750.00₺
363 öğrencileri

Özbakıma Destek Elemanı Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Özbakıma Destek Elemanı Kursu

Özbakıma Destek Elemanı Kursu programını bitiren kursiyerin, kişi mahremiyetine özen göstererek, sağlık ve kalite kurallarına uygun fiziksel ve bedensel bakıma ihtiyacı olan bireyin öz bakımına destek olma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olması ve bireyin günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun işlemlerini yapabilen kişidir.

Kursun Amacı

 • İletişim süresi içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
 • İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması
 • Etik ilke ve kurallar ile insan hakları ve hasta haklarını açıklar
 • Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin öğelerini ve gruplarını ayırt eder.
 • Beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi besler
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vücut mekaniğini koruma kurallarına uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin transferini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olur.

Kursun Kazanımları

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini öğrenir
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır
 • İşlerden kaynaklı tehlikelerden ve risklere karşı gerekli önlemleri alır
 • Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır
 • Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar
 • Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini ve yeteneklerini geliştirir.
 • İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun olarak davranır.
 • İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar

Kursun Süresi

MEB tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 305 saattir.

Kursa Kimler Katılabilir?

En az ortaokul mezunu bireylerin katılımına açıktır.

Özbakıma Destek Elemanı Kurs Sertifikası

Katılacağınız Özbakıma Destek Elemanı Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında da geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.