Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Eğitimi
750.00₺ 500.00₺
79 öğrencileri

Diksiyon Eğitimi

Diksiyon eğitimi bir bireyin kendini ifade ederken sadece konuşarak değil jest ve mimiklere de başvurduğu etkili konuşma şeklidir. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

Kurs Süresi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında oluşturulan diksiyon eğitim programı 40 saat olarak planlanmıştır. 40 saatlik eğitim yaklaşık olarak 1 ay sürmektedir.

Kursa Kimler Katılabilir?

En az okur yazar olmak, mesleği yapacak bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak.

Kursiyerlerin Kazanımları

Diksiyon Eğitimi sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
6. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği

 1. Sosyal Hayatta İletişim
 2. İş Hayatında İletişim
 3. Türkçeyi doğru konuşmak
 4. Kişisel Gelişim
 5. Girişimcilik
 6. Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
 7. Meslek etiği gereklerine uymak
 8. İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
 9. İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
 10. Temel düzeyde araştırma yapma

Program İstihdamı

Eğitim sonunda sertifika sahibi olan bireyler aşağıda verilen alanlar başka olmak üzere mesleki yeterliliklerine göre benzer alanlarda da çalışabilmektedirler.

 • Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında çalışabilirler.

Diksiyon Kursu Sertifikası

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.