SSS

Aile Danışmanı

Aile Danışmanı Kimdir? Sorumlulukları Nelerdir?

Aile Danışmanı Kimdir?

Aile danışmanı, evliliklerinde problemleri olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde kilit bir role sahiptir. Bu süreçlerde aile içindeki tüm bireylerin psikolojik problemlerine destek olmakla beraber aile çevresindeki şahıslar arasında yaşanan problemleri çözmesinde destek olmaktadır.

04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimi ve izni ile açılacak özel veya kamu Aile Danışma Merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifeleri, açılması ve kapatılması işlemleri, faaliyetleri, denetimleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu merkezlerde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamış personel aile danışmanı olarak istihdam edilebilmektedir. Aile danışmanlığı sertifika eğitimi programları, yükseköğretim kurumlarında bağlı oldukları mevzuat, yükseköğretim kurumları dışında ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenmek zorundadır.

Aile Danışmanının Sorumlulukları Nelerdir ?

Aile danışmanının yapması gereken ilk şey aile yaşantısına etki eden olayları ve konuları istişare etmek ve bu konuları incelemek için tüm aile bireyleri ile görüşmelidir. Bu görüşmeye tüm aile bireyleri bir arada ve aynı zamanda katılmalıdır. Sadece bu kadar değil diğer sorumluluklar da şu şekilde sıralanabilir.

  • Aile bireyleri ile görüşme sırasında hangi konuların ve olayların irdeleneceğini tespit etmek için tüm aile ile görüşmek
  • Aile üyeleri hakkında gerekli bilgi toplamak amacı ile bir takım testler ve gözlemler yapmak
  • Ev idaresi, çocuk yetiştirme, eşlerin boşanması gibi durumlar da danışanlara bilgi vermek
  • İlaç, adli yardım gibi durumlar için danışanlarını uzman kişilere yönlendirmek
  • İçinde bulunulan sorunların çözümü için aile bireylerini desteklemek ve teşvik etmek
  • Sorunların ilerleme seviyelerini, bunun için yapılan işlemleri içeren dosyaları bünyesinde saklamak
  • Karşılaşılan sorunlar ile alakalı çözüm yolu bulmak için diğer uzman kişilerden bilgi ve destek almak
  • Çocukların göz altı, tutuklanma gibi durumlarında ilgili adli kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak için doktor, sosyal hizmetler, diğer danışmanlar ve güvenlik güçleri ile iletişim halinde olmak
  • Madde ile mücadele programlarına katılan mahkum danışanlar için hizmet vermek
  • Boşanma ve çocuk velayeti için mahkemeler de kullanılmak üzere çocuk ve ebeveynlerin değerlendirmesini ve lüzumu halinde gerekli mercilere ifade vermek