SSS

Aile Danışmanlığı Sertifika

Aile Danışmanlığı Eğitimi Nedir ? Bu Eğitimi Alanlar Nerelerde Çalışabilirler ?

Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi

Bu yazımızda sizlere Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi hakkında bilgi vereceğiz.

Aile danışmanı, bireylerin ilişkilerini, aile sistemlerini incelemek, değerlendirmek ve sorunların çözümüne ulaşmak için yeterli teknik bilgi ve stratejilere sahip hizmet sunma becerisi olan bireydir. Aile danışmanı psiko-sosyal analiz yapabilme, aile sistemi içerisinde meydana gelen sorunları yapıcı bir şekilde ele alabilme ve çeşitli çözüm stratejileri sunabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu bireyler aynı zamanda anket yapma, yüz yüze görüşme, gözlem yapma gibi yollarla aile sistemi içerisinde bulunan bireylerin psiko-sosyal yaşantısına hakim olmalıdır. Aile danışmanları ebeveynlerin boşanma süreçlerinde çocukların aile yaşantısı ve psikolojilerini göz ardı etmeden, velayet davalarında karar verilmesi aşamasında gözlem ve değerlendirme yapma yeteneğine sahip kişilerdir. Bireyler arasında duygu çatışmalarından ortaya çıkan psikolojik bunalımları en aza indirgeyerek yine bu bireylerin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerine ve çevreleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurarak kendilerini ifade etmelerinde onlara kılavuzluk eden bireylerdir. Aile danışmanları sadece aile sitemi içerinde yer alan bireyleri konu almayıp onların iletişim, huzurlu hissetmeleri daha sakin ve yapıcı hale gelerek insanların analiz etme yönlerinin ortaya çıkmasına da sebebiyet veren kişilerdir.

Aile danışmanlığı sertifika programının uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesi:

Yönetmeliğin 14 Maddesinde “… Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.” denilmektedir. Yönetmeliğin uygulanmasından beklenen kamu yararının gerçekleşmesi ve konusu insan olan hizmetin fayda yerine zarar vermesini önlemek adına aile danışma eğitimlerinin yüz yüze yapılması gereklidir. Özellikle süpervizyon eğitimi deneyimli aile danışmanları gözetiminde gerçek bir çifte danışmanlık hizmeti uygulamasının otuz saate tamamlanması eğitimi olduğundan başka metotlarla ikame edilmesi mümkün değildir.

Aile danışmanlığı sertifikası alanların yapabileceği işler sayılırken yanıltıcı bilgi verilmesi:

Bazı sertifika veren firmalar aile danışmanlığı sertifikasının sağlayacağı faydaları anlatırken yanıltıcı bilgilendirme yapmaktadır. Aile danışmanlığı sertifikası olanların, aşağıda örnekleri verilen işleri kolaylıkla yapabilecekleri izlenimi verilmektedir.
– Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirsiniz.
– Aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak hizmet verebilirsiniz. – Rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirsiniz.
– Mesai saatleri dışında uzmanlık hizmeti verebilirsiniz.
– Bakanlıkların il merkez müdürlüklerinde çalışabilirsiniz.”

Aile Danışmanlığı Sertifikası Alanlar;

Aile Danışmanlığı Sertifikası Alanlar;

• Kendilerine ait Özel Aile Danışmanlığı Merkezi Açılabilir.

• Herhangi bir Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde Çalışılabilir.

• Devlette Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde Çalışabilir

• (SHÇEK)’e Bağlı Aile Danışmanlığı Merkezlerinde Çalışabilir

• Özel Kurumlarda Aile Danışmanı Olarak Çalışabilir

• Bireysel Kliniklerde Çalışılabilir