SSS

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası

Hasta kayıt kabul sertifikası programı ilerleyen teknolojik gelişmeler ve daha yeni ihtiyaçların doğmasından ötürü çok büyük bir ihtiyaç halini almaktadır. Hasta kayıt kabul sertifikasıyla ilgili evrakların hazırlanması, hastaya dair bütün tedavi sürecinin yürütülmesi hakkında bilgilenmiş  ve sosyal hayatta bir çok iletişimsel etki kurmaya faydası olacaktır. Sağlık kuruluşlarının vazgeçilmez ögesi olan hasta kayıt danışmanları  eğitimi Ankara Mesleki Eğitim Kurumları bünyemizde bütün yukarıda belirttiğimiz süreçleri kapsamaktadır. Katılım sağlamış olduğunuz hasta kayıt kabul eğitim programı Milli eğitim Bakanlığı onaylı olacaktır tüm Türkiye’ de ve yurtdışında  hayatınız boyunca gerekli olan bütün yerlerde geçerlidir. Hasta kayıt kabul sertifikanızı yurtdışında ilgili programlarda kullanmak istediğinizde kurumumuza sertifikanızı teslim olma sürecinde belirttiğiniz taktirde tüm süreçler tarafımızdan yürütülecektir. Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlerimizin sertifika teslim süreci 10 iş gününü geçmemektedir. Hasta kayıt kabul kursunun toplam eğitim saati 280 saattir ve bu programa başvurmak isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Hasta  Kayıt Kabul Programının İstihdam Alanları

Bugün çok büyük bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelen hasta kayıt kabul alanı sözleşmeli olarak devlet veya üniversite araştırma hastahanelerin de görev alabilirler. Bunlara ek olarak;

  • kadrolu olarak özel hastahaneler,
  • poliklinikler,
  • diş hekimlerinin kliniklerinde,
  • tıp merkezleri,
  • aile sağlık ocakları,
  • tıbbı laboratuvar,
  • eczaneler,
  • tüp bebek merkezleri,
  • fizik tedavi merkezleri  vb. yerlerde çalışabilmektedirler.

Hasta Kayıt Kabul Kursu Amacı

Hasta Kayıt Kabul kursunu bitiren kursiyer; Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda; hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişi olarak görev yapar.

Hasta Kayıt Kabul programı hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında; hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren “Hasta Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir eğitim programdır.

Hasta Kayıt Kabul Kursu Süresi Ve Katılım Şartları

Hasta Kayıt Kabul kursunun, toplam eğitim süresi 280 saattir. Hasta kayıt kabul kursuna kayıt olmak isteyen bireylerin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.