SSS

Hasta Kayıt Kabul Eğitimi

Hasta Kayıt Kabul Eğitimi

Hasta Kayıt Kabul Eğitimi

Hasta kayıt kabul eğitimi olan kişilerin eş zamanlı olarak danışma görevlisi kursuda alması gerekmektedir. Eğitim içeriği çok geniş konuları içermektedir. Başta devlete bağlı olmak üzere hasta kayıt kabul danışmanları sağlık kuruluşları olmak üzere polikliniklerde özel muayene ve kliniklerde görev alma imkanı tanıma, bilgisayar temel kullanma ve donanımı , doküman hazırlamak ve onları raporlayarak sunma, sosyal çevre ile iletişim ilişkileri sağlamak, randevu ve konukları karşılama programları oluşturmak, hastaya ilişkin her türlü bakım ve tedavi hizmetlerini takip etmek, kurum iç ve dış yazışmalarını kontrol etmek, insan yapısın ait bütün işleyiş hakkında sahip bilgiler:

  • Sinir sistemi
  • Endokrin sistemi
  • Hareket sistemi
  • Kan ve Kan yapıcı sistemler
  • Kardiyolojik sistem
  • Solunum ve Sindirim sistemleri
  • Genital sistem
  • Üriner sistem
  • Kulak, burun, boğaz sistemleriyle ilgili bütün terimleri içeren konular

Arşivleme tekniklerini kullanarak uygun donanım haline getirme, tıbbı dokümantasyonların ve aynı şekilde  hasta dosyalarının gizliliği doğrultusunda hukuki durumları eğitimlerini kapsayarak hasta kayıt kabul eğitimi sonucunda yeterliliğe sahip olma fırsatı sağlanacaktır.

Hasta Kayıt Kabul Personeli

Sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlarda yer alan hastaya ilişkin giriş/çıkış işlemlerinin takibini yapan, hastaların belirlenen hastalık şekil ve türlerine göre yürütülmesi planlanan tedavi ve bunları uygulama sürecindeki işlem basamaklarını analiz ederek ilgili belge, dokümantasyonları gerekli bilgisayar ve evrak arşiv yöntemleriyle düzenleyen kişilerdir. Bunları gerçekleştiren bireyler tıbbı sekreter veya hasta kayıt kabul sekteri olarak da nitelendirilmektedir.

Hasta kabul kayıt sekreteri, sadece hastalarla sınırlı kalmayıp hastahane içerisinde meydana gelen konuyla ilgili bütün süreçleri takip eden kişilerdir. Bu kişiler sağlık ve özel kuruluşlarda bir yol sunmak amacıyla istihdam edilmek üzere görevlendirilen bir nevi hasta ve hasta yakınlarına danışmalık eden kişiler niteliğinde olurlar. Hasta kayıt sekreterliği uzmanlık gerektiren bilgileri ve alan bilgilerini içerdiği gibi diğer bilim dallarıyla ilgili bilgileri de içermektedir. Hasta kayıt sekreterleri sağlık kuruşlarında başta yataklı tedavi kurumları, hemşirelik özel rehabilitasyon ve yaşlılık gibi konuları da içeren konularda söz konusu ve zorunlu bir hal almıştır. Dolayısıyla bunlarla ilgili özel terminolojilere de hakim olan kişilerdir.