Halkla İlişkiler Kursu

Halka İlişkiler Kursu
1,000.00₺ 600.00₺
63 öğrencileri

Halkla İlişkiler Kursu Son Başvuru İçin Kalan Süre:

[wpcdt-countdown id=”2943″]

Halkla İlişkiler Kursu

Halkla İlişkiler Kursu alan kişiler; özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesini, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesini, bu amaçla gerekli faaliyetlerin planlama, yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir. Yani işletme, kurum ya da kuruluşların insani yanını temsil eden ve insanla olan iletişimini sağlayan bireylerdir.

Tüm kuruluşlarda hedef kitlesi arasındaki karşılıklı diyalog kabulü ve işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları olarak ahlaki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur.

Kursun Amacı

Tüm kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve çalışmayı düşünen halkla ilişkiler hizmetleri vb. görevindeki bireylerin eğitilerek nitelikli hale gelmesi ve halkla ilişkiler bölümünün daha profesyonel ekipler tarafından idare ve koordinasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Kursun Süresi

Programın süresi 120 saattir.

Kursa Kimler Katılabilir?

Lise mezunu şartı aranmaktadır.

Kurs Kazanımları

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek
 • İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma
 • Meslek etiği gereklerine uymak
 • İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
 • İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
 • Temel düzeyde araştırma yapmak hedeflenmektedir.

Kursun İstihdamı

 • Bürolar ve Bankalarda
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları
 • Kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri
 • Görsel ve işitsel medya kuruluşları
 • Reklam ajansları
 • Çağrı merkezleri
 • Şirketlerin müşteri ilişkileri birimi
 • Organizasyon ve fuar şirketleri
 • Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler

Kursun Kazanımları

 • Mesleğin ait olduğu alandaki temel bili ve becerileri kazanabilecektir.
 • Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 • Öğrenci merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Halkla İlişkiler Kursu Sertifikası

Katılacağınız kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir.Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur.  Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Kursa Kayıt Yaptırıldığında Uzaktan Eğitim Sisteminin Kullanılması için

Sistemin Kullanılması İçin Kullanım Kılavuzunu Buradan İndirebilirsiniz.