Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler

Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler
Ücretsiz
1 öğrenci

Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Kursu

Çalışma ortamında gereken tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyan ve uygulayan, her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işleri atık maddeler yönetmeliğine uygun bir şekilde gerçekleştiren kişidir. Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler kursu ile biraz önce belirttiğimiz yönetmelik ve kuralları öğrenip, iş hayatınızda uygulayabilirsiniz.

Kursun Süresi:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi toplam 40 (Kırk) ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çöp ve atık maddeler ile ilgili işler kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
2. Atık yönetmeliklerine uygun olarak her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işleri yürütmesi,
amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

• İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
• İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
• Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır.
• Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
• Atık çeşitlerini ayırt eder.
• Atık yönetmeliklerine uygun olarak çöp ve atıklarla ilgili süreçleri takip eder.
• Çöp ve atık toplama araçlarının özelliklerini açıklar.
• Hijyen kurallarına uygun iş giysi ve gereçlerinin bakım ve temizliğini yapar.
• Tekniğine uygun olarak ilaçlama ve dezenfeksiyon yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuma yazma bilmek
2. 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Sağlık durumu, kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Kurs bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş