İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu
Ücretsiz
2 öğrencileri

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

İtfaiye ile ilgili temel bilgileri, kavramları tanımlayan; meslek gerekliliği altında itfaiyecilik ile ilgili temel becerileri edinen, kullanacağı ekipmanları tanıyan ve çalışır durumda muhafaza edebilen kişilerdir. İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu alan kursiyerler gerekli tüm kavramları tanımlar ve ekipman hakkında bilgi sahibi olur.

Kursun Süresi:

Haftalık süre: Günde 4 saat x 5 gün = 20 saat
Toplam süre: 2 hafta x 20 saat = 40 saat

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İtfaiye Elemanı Yetiştirme kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
2. İtfaiye Elemanı Yetiştirme işleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramlar tanımalar,
2. İtfaiyecilikle ilgili temel becerileri edinmeleri,
3. İtfaiyecilikle ile ilgili ekipmanlar tanımalar, kullanmalar ve çalışır durumda muhafaza etmeleri,
4. İtfaiye araç-gereç ve malzemelerini kullanmalar,
5. Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramlar tanımalar,
6. Yanma ve yangın ile ilgili temel durumlar tanımalar,
7. Yangınlar ve yangından korunma yöntemlerini kavramaları,
8. Yangından korunma ve yangın önleme tedbirlerini almalar,
9. Yangının hangi ortamlarda ne gibi riskler oluşturduğunu ve insan nasıl etkilediğini kavramaları,
10. Yangının oluşmaması için alınacak önlemler hakkında bilinçli olmalar,
11. Teknolojiyi kullanarak olaylara en etkili şekilde müdahalede bulunmalar,
12. Kimyasallar tanıyarak zararlar ve tehlikelerinden korunmalar,
13. Binaların yangından korunma yönetmeliğinin gerekliliğini ve önemini kavramaları,
14. Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarına uymalar,
15. Temel ilk yardım uygulamalar ve itfaiyecilik spor eğitimini kavramaları,
16. Adli bilimlerin önemini kavramaları,
17. Yangın yeri incelemesinin yasal dayanaklar hakkında bilgi edinmeleri,
18. Doğru ve güvenli yangın raporlar hazırlamalar beklenmektedir.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş