Sıhhi Tesisat Kursu

Sıhhi Tesisat Kursu
Ücretsiz
1 öğrenci

Sıhhi Tesisat Kursu

Sıhhi Tesisat Elemanı, kullanılacak olan tesisatın yerinin hazırlanması, tesisatın uygun olarak montajının yapılması ve montaj sonrasında gerekli kontrollerin yapılmasından sorumlu olan kişidir. Kendisine verilen işi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirir. Sıhhi Tesisat Kursu alan Kursiyerler gerekli olan tesisat montajı ve kontrolünü kendilerine verilen sürede kurallara uygun olarak yapabilmektedir.

Kursun Süresi:

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde planlanmalıdır Kurs süresi toplam 40 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Kursun Amacı:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat kurs programını bitiren bireyin,
1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,
2. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sıhhi tesisat montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları:

 İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklar.
 İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemlerini sıralayarak gerekli önlemleri alır.
 Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemleri alır. Acil durumlarda gerekli tedbirleri alır.
 Sac işçiliği ve çelik, bakır, plastik, alüminyum, beton boruları montaja hazırlar ve monte eder.
 Binaya temiz suyu alarak hidrofor ve mobil sistem sıhhi tesisatı yapar ve bina atık su bağlantısını döşer
 Vitrifiye ve armatür montajları, aksesuar montajlarını yapar.
 Sıhhi tesisat projesi ve armatür montaj resimlerini çizer
 İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının montaj, tamir ve bakım işlerini yapar.

Kursa Kimler Katılabilir?

1. Okuryazar olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Program Bitiminde Alınacak Sertifika Hakkında

Katılacağınız Sıhhi Tesisat Kursu bitirme sınavından sonra alacağınız belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Merkezimizde yaptığımız bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere sertifika teslimimiz 10 iş gününü aşmamaktadır. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılacaktır.

Müfredat boş